Αρχική Βίντεο

Βίντεο

Για σένα πίνω…

0

Φρέσκα

Του κουρμί μ’…

0

Χωριό ρε φίλε

Χταπουδάκ’

Tasty!

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ…

Τι δλειά φκιάνς;

Αξ κι…

Α ρα καν’ σιαπέρα

Τι α’φαμ’ μα;

Τ'ς ιβδουμάδας

ΣΤΑΡΧΙΔΑΜΙΝΗ

0

Του κουρμί μ’…

Ζέστα!

ΤΣΟΥΤΣΟΥΡΙΑΣΑ

ΣΚΑΣΕ!!!

ΤΑ 55 ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΑ

Ούϊ μάναμ

Τσκαλαμπάκας

Η Διάσημ Γκαλιαμάνα

Και τι α κάνς;

Μύδι;

Που ’στε α;

Ζέστα;

Διάσ'μα

ΣΤΑΡΧΙΔΑΜΙΝΗ

Μέχρι και στα @ρχίδι@…

Είναι το κρύο τσουχτερό

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΩΤΗΣ!

1000ml…

Γλύστρισες;

Μύδι;

Χάθ΄καμαν