ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΧΙΟΝΙΟΥ – EXTENDED VERSION

7212