Σήμερα είναι Κυριακή, 26 Ιαν. 2020 και η ώρα είναι 09:51

Στη τύχ'

Φρέσκα...

172 ονόματα για έναν… βλάκα!

Νωθρός, άνους, μωρός, μώλυς, ευήθης, αμβλύς, βληχρός, αβδηρίτης, χαύνος, χάσκας, πελελός, αναίσθητος, αμβλύτης, νώθειος, άφρων, αμαθής, άσκεφτος, αερολόγος, κόρυζα, ζωντανό, ζωντόβολο, κουτορνίθι, κωθώνι,...

Διάσ'μα