Σήμερα είναι Κυριακή, 26 Ιαν. 2020 και η ώρα είναι 10:00

Φρέσκα...

172 ονόματα για έναν… βλάκα!

Νωθρός, άνους, μωρός, μώλυς, ευήθης, αμβλύς, βληχρός, αβδηρίτης, χαύνος, χάσκας, πελελός, αναίσθητος, αμβλύτης, νώθειος, άφρων, αμαθής, άσκεφτος, αερολόγος, κόρυζα, ζωντανό, ζωντόβολο, κουτορνίθι, κωθώνι,...

Διάσ'μα