Λούστ’κε

0

Τσέχς;

0

Ψόφος

0

Αλτ τι σι

0

Μας κλάρσι

0

Τι είν’ τούτο Φώτ΄;

0

Μάζωξ αιέρα

0