Απ του προυί του κλανίδ πάει γόνα

mob
Νιψ’ καλά

Φρέσκα

Χωριό ρε φίλε

0

Χταπουδάκ’

Tasty!

ΠΟΤΕ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑ…

Τι δλειά φκιάνς;

Αξ κι…

Α ρα καν’ σιαπέρα

Τι α’φαμ’ μα;

Του σκ’λι αλυχτάει;

Π’τσαρίνα

Τ'ς ιβδουμάδας

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΩΤΗΣ!

0

Η Διάσημ Γκαλιαμάνα

ΣΚΑΣΕ!!!

ΤΑ 55 ΕΙΔΗ ΤΟΥ ΜΑΛΑΚΑ

Τσκαλαμπάκας

ΣΤΑΡΧΙΔΑΜΙΝΗ

ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ…

Και τι α κάνς;

Που πάμε;

Ο χλιάρας

Αυτά τα βλέμματα

Κουρδουκλόντας

Μύδι;

Διάσ'μα

ΣΤΑΡΧΙΔΑΜΙΝΗ

Μέχρι και στα @ρχίδι@…

Είναι το κρύο τσουχτερό

ΑΥΤΟΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΦΩΤΗΣ!

1000ml…

Γλύστρισες;

Μύδι;

Χάθ΄καμαν