“Ανώμαλος ήσαν, όλα τα κακά απάνω σου τα ‘χεις”

341